Podgrzewacze aparatury

Oferujemy dobór, wykonanie i montaż specjalistycznych komór grzewczych i podgrzewaczy do sprzętu laboratoryjnego oraz przemysłowego do wysokich temperatur. Uzupełnieniem oferty są układy zasilająco-sterujące tworzące kompletny system grzewczy. 

Wykonujemy nietypowe, dopasowane do instalacji komory grzewcze i podgrzewacze. 
Szczególnie polecane w specjalistycznych instalacjach laboratoryjnych, badawczych czy procesowych, w których nie można zastosować dostępnych handlowo elementów grzejnych. 

Posiadamy duże doświadczenie w projektowaniu i wykonawstwie układów grzewczych do istniejących, nietypowych obiektów. Najczęściej odbiorcami dla tej grupy produktór są laboratoria, instytuty, zakłady badawcze, uczelnie techniczne oraz zakłady chemiczne.
Zakres realizowanych temperatur do 1200°C
Zapewniamy montaż a na życzenie dostarczamy także układy pomiarowe, zasilająco-sterujące i dodatkowe izolacje termiczne.  
Przykładowe projekty realizowane przez IZO:
  • podgrzewacze reaktorów procesowych,
  • podgrzewacze fragmentów instalacji (np. rurociągów) do wysokich temperatur,
  • płyty grzewcze do podgrzewania aparatury,
  • nietypowe kalibratory pirometrów,
  • piece do podgrzewania generatorów atmosfer,
  • piece do kalibracji czujników (np termopar), piece kalibracyjne - wzorcujące, 
  • komory grzewcze do zabudowy w dygestoriach,
  • nietypowe grzałki montowane w instalacjach laboratoryjnych,
  • i wiele innych.
powrót do listy