Remonty i modernizacje

Remonty i modernizacje pieców

Wykonujemy remonty pieców elektrycznych oporowych oraz gazowych, a także suszarni komorowych i przelotowych.

Nasza oferta obejmuje m.in.:
 • wymianę elementów grzejnych: spiral, meandrów, paneli wraz z ceramiką nośną i systemem mocowań,
 • naprawy wymurówki pieców (tradycyjne) lub wyłożenia włóknistego (w tym naprawy wyłożeń modułowych),
 • naprawy instalacji elektrycznej,
 • naprawy układu sterowania (naprawa lub wymiana całego systemu sterowania na mikroprocesorowe),
 • naprawy mechaniczne w tym prace ślusarsko-spawalnicze.

Szczegółowy zakres remontu jest każdorazowo uzgadniany z Inwestorem.

Remonty mogą być przeprowadzane z materiałów powierzonych przez Inwestora lub też z materiałów z naszej oferty.
W wielu przypadkach remont może zostać rozszerzony o elementy modernizacji prowadzące do poprawy bezpieczeństwa pracy, żywotności i energooszczędności urządzenia.

Modernizacja pieców polega na kompleksowej naprawie urządzenia z zastosowaniem nowych technologii.

Standardowo modernizacja obejmuje:
 • wymianę wymurówki zwartej (np. szamotowej) na izolację z lekkich włókien ceramicznych,
 • wymianę elementów grzejnych wraz z nowym systemem ich mocowania,
 • nowy układ zasilania i sterowania z instalowanym na życzenie rejestratorem danych.

Efektem przeprowadzonych modernizacji jest:
 • oszczędność energii od 20 do 50% (zależnie od cyklu pracy),
 • ograniczenie postojów wynikających z awaryjności wyeksploatowanych pieców,
 • poprawa parametrów technicznych pieca, w tym także rozkładu temperatur wewnątrz komory grzejnej,
 • poprawa bezpieczeństwa pracy i uzyskanie oznaczenia CE,
 • w wielu przypadkach możliwość powiększenia komory roboczej pieca dzięki redukcji grubości wyłożenia ogniotrwałego.

Czynniki te powodują, iż zwrot poniesionych na modernizację kosztów następuje w krótkim czasie.

Na zmodernizowany w pełnym zakresie piec Inwestor otrzymuje gwarancję oraz kompletną dokumentację techniczną zawierającą m.in. deklarację zgodności. Urządzenie opatrzone zostaje tabliczką znamionową IZO ze znakiem CE. Na życzenie istnieje możliwość przeprowadzania modernizacji w mniejszym, określonym przez Inwestora zakresie.

Wycena modernizacji i ocena zasadności ekonomicznej jest bezpłatna. 
powrót do listy