Systemy sterowania IZO Smart Heat Control

Zintegrowane systemy sterowania oparte na sterownikach i panelach operatorskich z dedykowanym oprogramowaniem. Umożliwiają łatwą obsługę skomplikowanych urządzeń. Dostarczają najnowszych rozwiązań z zakresu automatyki procesów cieplnych. 

System sterowania IZO Smart Heat Control to zestaw odpowiednio dobranych komponentów: sterownika PLC, kart rozszerzeń (wejść-wyjść), panelu operatorskiego HMI z autorskim oprogramowaniem. Stworzony na potrzeby wymagających użytkowników, zawiera w standardzie najbardziej oczekiwane funkcje, jednocześnie zapewniając ich łatwą obsługę. 

Zastosowania systemu:
 • piece komorowe jedno i wielostrefowe, 
 • piece tunelowe,
 • suszarie przemysłowe,
 • stanowiska laboratoryjne,
 • nagrzewnice technologiczne,
 • linie technologiczne do obróbki cieplnej.

Zalety systemu sterowania IZO Smart Heat Control:
 • integracja wszystkich funkcji sterowniczych na jednym panelu (uproszczenie obsługi),
 • uniwersalne oprogramowanie z możliwością indywidualnego dopasowania do urządzenia,
 • przyjazny i łatwy w obsłudze interfejs w języku polskim, 
 • możliwość rozbudowy systemu, 
 • sprawdzony w wymagających branżach: motoryzacyjnej, lotniczej, medycznej i innych,
 • dedykowane oprogramowanie PC do zarządzania procesem i sporządzania raportów,
 • korzystna cena dzięki optymalizacji sprzętowej i modularności.

Funkcje jakie może realizować system IZO Smart Heat Control: 
 • sterowanie jedną lub wieloma strefami grzewczymi,
 • obsługa wielopunktowego pomiaru temperatury,
 • wizualizacja stanu pieca (graficzna/tekstowa),
 • regulacja ręczna i programowa procesów (wielokrokowa),
 • rejestrator procesowy: temperatury zadane, oczytane oraz zdarzenia i alarmy,
 • programowanie uruchomień pieca w cyklu tygodniowym,
 • kontrola i sterowanie elementami ruchomymi: drzwi, trzon, przenośniki itp.,
 • konta użytkowników z 3 poziomami uprawnień,
 • zarządzanie mocą pieca,
 • dozowanie gazów ochronnych,
 • możliwość współpracy ze skanerem kodów kreskowych, RFID oraz drukarką,
 • zarządzanie i podgląd stanu pieca przez sieć Internet, serwis GSM,
 • zdalna diagnostyka (serwis) pieca.
 
Do systemu może zostać dołączone oprogramowanie PC z licencją USB pozwalające na generowanie i drukowanie raportów z przeprowadzonych procesów cieplnych, a także zdalną administrację. Dane procesowe mogą być przenoszone przez pamięć USB lub przez sieć Ethernet (Internet). 
System IZO Smart Heat Control może być elementem gotowej szafy sterowaniczej lub zostać zainstalowany w istniejącym piecu w ramach jego modernizacji. 
Porównanie wersji systemu IZO Smart Heat Control:

Funkcja/Wersja IZO-SHC
Standard
IZO-SHC
Pro
Standardowy panel operatorski HMI (kolor) 7 cali 7 cali; 10 cali
Ilość obsługiwanych stref grzewczych 1-4 1-16
Tryb regulatora z timerem
Ilość programów wygrzewania x ilość kroków 20x20 30x30 lub więcej
Rozbudowany programator z wizualizacją wykresu
Rejestrator procesowy (temperatury, zdarzenia, alarmy)
Sterowanie dodatkowymi układami (cyfrowe) Do 4 Do 16
Sterowanie dodatkowymi układami (analogowe) O
Konta użytkowników, trzy poziomy uprawnień
Pamięć rejestratora procesowego na panelu 30 dni * min. 30 dni *
Zdalny pogląd przez sieć Ethernet/Internet O
Zdalne zarządzanie systemem O O
Teleserwis 3G/LTE O O
Informacje o awariach  szczegółowe szczegółowe
Port USB
Programator tygodniowy cyklu pracy (scheduler)
Obsługa wyłącznika krańcowego drzwi
Autostrojenie PID, menu ustawień
Liczniki godzin pracy (powiadomienia o przeglądach)
Współpraca z drukarką kodów/potwierdzeń O
Obsługa czytników kodów kreskowych i RFID O O
Powiadomienia SMS O O
Możliwość rozbudowy sprzętowej
Oprogramowanie PC do raportów (online i offline) O O

Objaśnienie:
 - Standard
O - Opcja
 - Niedostępne
*  pojemność bazy (archiwum) na PC - nieograniczona
powrót do listy