Masy, kleje, powłoki, separatory

Klej do wyrobów ogniotrwałych Alsiblock D
Uniwersalna, gotowa do użycia glinokrzemianowa zaprawa klejowa o konsystencji plastycznej. Doskonale łączy wyroby glinokrzemianowe, perlitowe, wermikulitowe i inne za pomocą spoin o grubości do 2mm. Temperatura klasyfikacyjna 1500°C. 
ALSIBLOK D jest uniwersalną glinokrzemianową zaprawą klejową. Jest to zaprawa ogniotrwała o konsystencji plastycznej dostarczana w postaci gotowej do użycia. W skład zaprawy wchodzą kruszywa glinokrzemianowe, spoiwa nieorganiczne i plastyfikatory organiczne. Postać lepkiej pasty gotowej do użycia pozwala na wygodną i precyzyjną aplikację zaprawy.

Zaprawa ALSIBLOK D przeznaczona jest do łączenia wyrobów glinokrzemianowych oraz wyrobów izolacyjnych (perlitowych, glinokrzemianowych, wermikulitowych, szamotowych i innych) pomiędzy sobą oraz z innymi materiałami ogniotrwałymi.

Gęstość w stanie dostawy: do 2400 kg/m3
Kolor: ciemno szary
Uziarnienie: 0 – 0,1mm
Temperatura klasyfikacyjna: 1500°C
Temperatura nakładania: 5-40°C
Czas wiązania: 1 godzina
Czas utwardzania: 8 godzin
Pełne wiązanie: 24 godziny
Klasyfikacja wg DIN 4102: A1, niepalny 
 
Opakowania: wiadro 25kg, możliwość zakupu dowolnej ilości (min. 1kg).  

Klej wysokotemperaturowy K-84
Wysokotemperaturowy klej ogniotrwały przeznaczony do łączenia wyrobów glinokrzemianowych oraz wyrobów izolacyjnych. Szczególnie polecany do łączenia wyrobów nasiąkliwych jak: krzemiany wapnia, wełna mineralna, kompozyty włókien ceramicznych oraz wermikulit. Polecany do łączenia materiałów izolacyjnych w kominkach domowych. Odpowiedni do łączenia metalu z wyrobami izolacyjnymi, np. w przypadku wklejania uszczelek z materiałów ogniotrwałych twardych i miękkich. 
Klej K-84 jest wysokotemperaturowym klejem ogniotrwałym odpowiednim do łączenia spoinami do 3mm. Postać lepkiej pasty gotowej do użycia pozwala na wygodną i precyzyjną aplikację. 

Gęstość w stanie dostawy: do 2100 kg/m3
Kolor: jasno szary
Uziarnienie: 0 – 0,1mm
Temperatura klasyfikacyjna: 1000°C
Temperatura nakładania: 5-40°C
Czas wiązania: 3 godziny
Czas utwardzania: 24 godziny
Pełne wiązanie: 1 tydzień
Klasyfikacja wg DIN 4102: A1, niepalny

Klej sprzedawany w opakowaniach foliowych 1kg lub pojemnikach PE 7,5 kg oraz 15kg. 

Masa IZOTERM Super
Izoterm Super jest ogniotrwałą masą konstrukcyjną i wypełniającą. Posiada konsystencję włóknistą i jest dostarczany w postaci dwuskładnikowej (masa + przyspieszacz wiązania). Masa wiązana jest hydraulicznie w temperaturze otoczenia, może być stosowana w wielu systemach izolacji ogniotrwałej, m.in. produkcji kształtek i izolacji obszarów trudnodostępnych i narażonych na erozję gazową. 
 
Główne zastosowania to:
- wyłożenie izolacyjne stref narażonych na erozję gazową,
- produkcja kształtek,
- wyłożenia ścian palnikowych i przegród w kotłach CO,
- uszczelnienie przegród stałych, 
- ochrona elementów stalowych narażonych na działanie wysokiej temperatury,
- naprawa wyłożeń ogniotrwałych z materiałów zwartych,
- warstwa okładzinowa strefy roboczej,
- uzupełnianie elementów glinokrzemianowych,
- ochrona narzędzi stalowych przed działaniem płynnych stopów metali nieżelaznych.
 
Izoterm Super zarówno po wysuszeniu jak i po wypaleniu poddaje się łatwo obróbce mechanicznej, wszelkie uszkodzenia są łatwe w naprawie. 
Masa nie zawiera spoiw organicznych, dzięki czemu nie dymi podczas pierwszego wypału. 

Właściwości:
Gęstość w stanie dostawy do 450 kg/m3
Gęstość po wysuszeniu i wypaleniu: od 600 - 850 kg/m3
Temperatura pracy ciągłej: wersja 12D: 1100°C ; wersja 14D: 1200°C
Wytrzymałość na ściskanie powyżej 2 MPa.
 
Masa sprzedawana w opakowaniach 5, 10, 25kg. Przyspieszacz wiązania pakowany oddzielnie. 
Utwardzacz izolacji włóknistych
Utwardzacz IZO12 przeznaczony jest do utwardzania mat i płyt z włókna, produkowany w formie roztworu wodnego na bazie spoiw nieorganicznych. Aplikowany poprzez natrysk, malowanie pędzlem lub zanurzanie elementu w roztworze. 
 
Główne zastosowania to:
- utwardzanie materiałów izolacyjnych narażonych na erozję gazowo-pyłową,
- utwardzanie płyt włóknistych w celu zwiększenia odporności mechanicznej,
- powlekanie powierzchni wyłożeń pieców, kanałów spalin, odciągów gorących gazów,
- utwardzanie powierzchni mających kontakt z ciekłymi metalami nieżelaznymi. 

Utwardzacz dostarczany jest w stanie gotowym do użycia, w razie potrzeby można go rozcieńczyć wodą.
Opakowanie: 1, 6, 12kg.

Masa nazwojowa
Masa nazwojowa na bazie betonu ogniotrwałego przeznaczona jest do formowania kształtek z zatopionymi elementami grzejnymi wykonanymi z drutów oporowych. 
 
Głównym zastosowaniem masy jest mocowanie elementów grzejnych do mufli piecowych. Dzięki wysokiej przewodności cieplnej masa dobrze przekazuje ciepło z elementów grzejnych na powierzchnię kształtki.

Masa jest dostarczana w postaci suchej (sypkiej) do rozrobienia wodą. Po rozrobieniu i użyciu (przed podłączeniem grzałek) wyrób należy dokładnie wysuszyć celem eliminacji wody.

Maksymalna temperatura pracy: 1600°C
Skurczliwość lub rozszerzalność liniowa po wypaleniu w maksymalnej temperaturze: +/- 1,5%
Gęstość pozorna prefabrykatów:
- surowych po 4 dniach: 2,6 - 2,8 g/cm3
- po wypaleniu w max temp. pracy: 2,5 - 2,7g/cm3
Przewodność cieplna w temperaturze:
- 900°C : 1,74 W/mK
- 1100°C : 2,06 W/mK

Opakowania: 1, 2, 5, 10, 25kg. 
Separatory ceramiczne
Podsypka kaolinowa oraz separator wysokotemperaturowy z tlenku glinu przeznaczone są do oddzielania wyrobów od siebie oraz od podłoża w trakcie procesów termicznych (wypał, gięcie szkła, zdobienie) w piecach komorowych. 
Asortyment:
- tlenek glinu, 
- kaolin.

Zastosowanie:
- separacja wyrobów poddawanych obróbcie cieplnej od dna pieca/płyt,
- produkcja wyrobów ogniotrwałych. 

Opakowania: 1, 2, 5, 10, 20kg. 
Masa naprawcza JM
Masa ceramiczna JM na bazie kruszywa JM przeznaczona jest do uzupełniania ubytków w wymurowaniach i kształtkach wykonanych z materiału JM23 i JM26 (lekkie glinokrzemianowe prostki ogniotrwałe). 
Właściwości:
Maksymalna temperatura pracy: 1250°C
Skurczliwość lub rozszerzalność liniowa po wypaleniu w maksymalnej temperaturze: +/- 1,0%
Zużycie masy na 1 m3  wypełnienia: 2,5 Mg 

Produkt jest dostarczany w postaci lepkiej masy gotowej do użycia. Po wymieszaniu i wykonaniu uzupełnień masę należy dokładnie wysuszyć celem eliminacji wody. 
 
Opakowania: 1, 2, 5, 10, 20kg.

Masa izolacyjna naprawcza FRAXFIL
Wysokotemperaturowy kit do napraw wyłożeń ogniotrwałych. Łatwy w aplikacji dzięki pakowaniu w standardowe kartusze. Możliwości uzupełniania ubytków i szczelin oraz szpachlowania. Po wysuszeniu twardy z jednocześnie niskim współczynnikiem przewodnictwa cieplnego. 
Maksymalna temperatura stosowania: 1200°C.
Opakowania: kartusz 300g.
powrót do listy