Materiały włókniste miękkie

Maty z włókna ceramicznego
Temp. klasyfikacyjne: 1260 - 1600°C
Ogniotrwałe maty izolacyjne glinokrzemianowe do zastosowań przemysłowych: izolacje pieców i instalacji wysokotemperaturowych. Materiał przeznaczony do zastosowań profesjonalnych. Grubość 6-50mm, szerokość materiału na rolce 610mm. 
Typowe zastosowania:
- wyłożenia ogniotrwałe i izolacyjne urządzeń grzewczych (piece, kolektory, suszarnie, kanały spalin),
- ochrona elementów stalowych narażonych na działanie wysokiej temperatury,
- uszczelnienia termiczne, dylatacje, przekładki amortyzujące drgania,
- wyłożenia dźwiękochłonne w podwyższonych temperaturach,
- w instalacjach do 1000°C możliwość stosowania zamiennika: Maty 1260 CERAM. 
 
Asortyment: Mata 1260 CERAM:
Grubość (mm) 12 25 50
Szerokość (mm)   610 610 610
Długość (mm)    14400 7200 3600
 
Asortyment: Mata 1260 i 1430 ALSIFLEX:
Grubość (mm)  6  13  25  38  50 
Szerokość (mm)    610 610 610 610 610
Długość (mm)    5500 14640 7320 5000 3660
 
Asortyment: Mata S 1600:
Grubość (mm)    25
Szerokość (mm)    610
Długość (mm)    7200
 
Właściwości:
Nazwa MATA ALSIFLEX 1260 MATA CERAM 1260 MATA ALSIFLEX 1430 MATA S 1600
Temperatura klasyfikacyjna °C 1260 1260 1430 1600
Gęstość kg/m3 130 128 130 130
Skurcz po 24h % 3,3 2,4 2,6 1,0
Przewodnictwo cieplne 1000°C W/mK 0,28 0,31 0,27 0,24
 
Szczegółowe parametry znajdują się w kartach katalogowych oferowanych wyrobów.
Maty z włókna BIO
Temp. klasyfikacyjne: 1100 - 1250°C
Ogniotrwałe maty izolacyjne do zastosowań przemysłowych i hobbystycznych: izolacje pieców, instalacji wysokotemperaturowych, kominków, kotłów, sprzętu AGD. Nie zawierają włókien ceramicznych. Grubość 13-50mm, szerokość materiału na rolce 610mm
Typowe zastosowania:
- wyłożenia ogniotrwałe i izolacyjne urządzeń grzewczych (piece, kolektory, suszarnie, kanały spalin, kotły, kominki, grzejniki),
- ochrona elementów stalowych narażonych na działanie wysokiej temperatury,
- uszczelnienia termiczne, dylatacje, przekładki amortyzujące drgania,
- wyłożenia dźwiękochłonne w podwyższonych temperaturach.
 
Asortyment:
Grubość (mm) 13  25  38  50 
Szerokość (mm)   610 610 610 610
Długość (mm)   14640 7320 5000 3660
 
Właściwości:
Nazwa MATA BIO 1100 MATA BIO 1250
Temperatura klasyfikacyjna °C 1100 1250
Gęstość kg/m3 130 130
Skurcz po 24h % 1,0 2,5
Przewodnictwo cieplne 1000°C W/mK - 0,27
 
Szczegółowe parametry znajdują się w kartach katalogowych oferowanych wyrobów.

Maty z włókna mineralnego
Temp. klasyfikacyjna: 640°C
Maty izolacyjne z wełny mineralnej na siatce ocynkowanej do zastosowań przemysłowych: izolacje termiczne i akustyczne urządzeń o maksymalnej temperaturze stosowania 600°C. Izolacje przemysłowe, grubości 30-100mm.
Typowe zastosowania:
- izolacja urządzeń grzewczych (piece, kolektory, suszarnie, rurociągi, kotły, grzejniki),
- ochrona elementów stalowych narażonych na działanie wysokiej temperatury,
- wyłożenia dźwiękochłonne w podwyższonych temperaturach.
 
Asortyment:
Grubość (mm)    40  50*  60  80  100 
Szerokość (mm)   1000 1000 1000 1000 1000
Długość rolki (mm) 6500 5000 4000 3500 2500
 
* Grubość 50mm dostępna z magazynu, pozostałe pod zamówienie w ilościach całopaletowych.

Właściwości:
Nazwa MATA MW 640  
Temperatura klasyfikacyjna °C 640  
Gęstość kg/m3 80  
Skurcz po 24h % 1,0  
Przewodnictwo cieplne 100°C W/mK 0,048  
Przewodnictwo cieplne 300°C W/mK 0,09  
Przewodnictwo cieplne 600°C W/mK 0,207  
 
Szczegółowe parametry znajdują się w kartach katalogowych oferowanych wyrobów.
Papier ceramiczny ogniotrwały
Temp. klasyfikacyjne: 1260 - 1600°C
Izolacja z włókna ceramicznego w postaci cienkiego, elastycznego filcu. Łatwy w obróbce i montażu dzięki dodatkowi spoiw organicznych. Stosowany m.in. jako uszczelka wysokotemperaturowa lub dylatacja. Grubości 1-5mm.
Typowe zastosowania:
- wypełnienie szczelin dylatacyjnych w wyłożeniach ogniotrwałych, 
- warstwa amortyzująca i wyrównująca pod kształtkami ceramicznymi, 
- cienkościenna izolacja termiczna, 
- uszczelnienia termiczne. 
 
Asortyment:
Temp. klasyfikacyjna 1260 * 1430  1600 
Grubość (mm)   1, 2, 3, 4, 5 * 1, 2, 3, 4, 5  1, 2, 3, 4, 5 
Szerokość (mm) 1000 1000 1000
Długość rolki (m)   10, 20 10, 20 10
 
* Papier 1260 w grubościach: 1, 2, 3, 4, 5mm dostępny z magazynu (sprzedaż również na metry). Pozostałe gatunki na zamówienie w pełnych rolkach. 

Właściwości:
Gatunek Papier 1260  Papier 1430  Papier 1600 
Temperatura klasyfikacyjna °C 1260 1430 1600
Gęstość kg/m3 170 160 140
Skurcz po 24h % <2%  w 1100°C <2% w 1400°C <2% w 1500°C
Przewodnictwo cieplne 1000°C W/mK 0,31 0,29 0,27
 
Szczegółowe parametry znajdują się w kartach katalogowych oferowanych wyrobów.
Mokry filc ogniotrwały
Temp. klasyfikacyjna: 1260 - 1430°C
Izolacja włóknista z mat ceramicznych do formowania na mokro. Łatwa do aplikacji i gotowa do pracy po wysuszeniu. Stosowana w izolacjach instalacji wysokotemperaturowych oraz przy wykonywaniu prostych kształtek i izolatorów. Grubość 13-50mm, szerokość 610mm. 
Typowe zastosowania:
- wyłożenie izolacyjne stref narażonych na erozję gazową (piece, rurociągi, kanały), 
- wyłożenia koryt i rozdzielaczy metali nieżelaznych (głównie Al), 
- ochrona elementów stalowych narażonych na działanie wysokiej temperatury, 
- wykonywanie prostych kształtek, izolatorów, form. 
 
Asortyment:
Temp. klasyfikacyjna 1260  1430 
Grubość (mm)   13, 25, 38, 50 13, 25, 38, 50 
Szerokość (mm) 610 610
Długość: wg zam. wg zam.
 
Filc dostarczany w stanie mokrym, gotowym do użycia. Pakowany szczelnie w worki.

Właściwości:
Gatunek Mokry filc 1260  Mokry filc1430 
Temperatura klasyfikacyjna °C 1260 1430
Gęstość w stanie dostawy kg/m3 do 550 do 550
Gęstość po wysuszeniu kg/m3 do 250 do 250
Temperatura pracy ciągłej °C do 1100 do 1250
Odporność na wstrząsy termiczne wysoka wysoka
Przewodnictwo cieplne 1000°C W/mK 0,2 0,2
 
Szczegółowe parametry znajdują się w kartach katalogowych oferowanych wyrobów.
Włókna ogniotrwałe luzem
Temp. klasyfikacyjna: 1260 - 1600°C
Włókna ogniotrwałe w różnych gatunkach i klasyfikacjach w postaci wełny luzem i włókien ciętych luzem. Przeznaczone do wypełniania nieregularnych przestrzeni oraz formowania wyrobów izolacyjnych na mokro.
Typowe zastosowania:
- wykonywanie kształtek ogniotrwałych na mokro,
- wypełnienia ogniotrwałe i izolacyjne urządzeń grzewczych (pokrywy, tylna warstwa, stropy, miejsca trudno dostępne),
- zasypki izolacyjne,
- wypełniacze do betonów i mas izolacyjnych,
- uszczelnienia termiczne, dylatacje.
 
Asortyment:
Rodzaj   Luzem 1260 Luzem 1430 Luzem 1600 Cięte 1260 Cięte 1430 Cięte 1600
Opakowanie kg   25 25 25 20 20 20
 
Właściwości:
Nazwa włókna Luzem 1260 Luzem 1430 Luzem 1600 Cięte 1260 Cięte 1430 Cięte 1600
Temperatura klasyfikacyjna °C 1260 1260 1600 1260 1430 1600
Gęstość nasypowa kg/m3 150 150 150 160 160 160
Przewodnictwo cieplne 1000°C W/mK 0,29 0,27  0,24 0,29 0,27 0,24
 
Na zamówienie dostępne także włókna cięte BIO. 
Szczegółowe parametry znajdują się w kartach katalogowych oferowanych wyrobów.
Moduły izolacyjne ceramiczne
Temp. klasyfikacyjna 1260 - 1600°C
Moduły ceramiczne to izolacja w postaci gotowych bloków prasowanych do pożądanej gęstości wykonanych z mat z włókien ceramicznych. Moduły mocowane są do opancerzenia pieca za pomocą dedykowanych kotew żaroodpornych. 
Produkowane są w gatunkach: 
- temperatura klasyfikacyjna 1260°C,
- temperatura klasyfikacyjna 1430°C,
- temperatura klasyfikacyjna 1600°C,
 o gęstościach od 160 do 220 kg/m3.
 
Główne zastosowanie modułów to wykonywanie całowłóknistych wyłożeń pieców i urządzeń przeznaczonych do obróbki cieplnej m.in.:
- komorowych pieców przemysłowych, 
- pieców wgłębnych, 
- pieców ceramicznych,
- suszarni, 
- kanałów spalin i gorącego powietrza,
- reaktorów i komór spalania,
- inne.
 
Zalety izolacji opartych na modułach ceramicznych:
- krótki czas montażu (postoju) dzięki prefabrykowaniu elementów,
- wysoka izolacyjność wpływająca na energooszczędność urządzenia, 
- pełna odporność na szoki termiczne, 
- brak mostków cieplnych, 
- duża trwałość, 
- możliwość naprawy w przypadku uszkodzenia.
 
Posiadamy rozbudowane zaplecze produkcyjne pozwalające nam oferować krótkie terminy realizacji z zachowaniem wysokiej jakości produktów. 
 
W naszej ofercie proponujemy także usługi montażu izolacji przez wykwalifikowany personel. 
 
powrót do listy