Nagrzewnice powietrza

Produkujemy wysokotemperaturowe nagrzewnice powietrza będące źródłem ciepła w instalacjach przemysłowych. Duże doświadczenie oraz możliwości techniczne pozwalają nam oferować nagrzewnice o mocy do 250kW w jednym module i maksymalnej temperaturze pracy do 800°C. Wyjątkową cechą oferowanych nagrzewnic jest możliwość pracy w instalacjach z recyrkulacją (odzyskiem ciepła). 
Typowe zastosowania:
 • podgrzewanie powietrza w instalacjach suszących (nawiewnych i komorowych),
 • źródło ciepła dla dużych komór grzewczych (wygrzewanie, podgrzewanie, utrwalanie),
 • elementy instalacji testowych, doświadczalnych,
 • podgrzewanie powietrza w instalacjach doszczelniających,
 • podgrzewanie gazów obojętnych w instalacjach laboratoryjnych i przemysłowych.

Zalety: 
 • projektowane pod wymiar, dopasowane do potrzeb,
 • wysoka trwałość i niezawodność,
 • możliwość recyrkulacji powietrza (praca w obiegu zamkniętym - odzysk ciepła),
 • szeroki zakres oferowanych temperatur pracy oraz mocy grzewczej,
 • możliwość podzielenia grzałek na sekcje,
 • możliwość wykonania gotowego zestawu ze sterowaniem i wentylatorem.
 
Zależnie od potrzeb dostawa może obejmować:
 • segment grzewczy z izolacją termiczną,
 • układ zasilająco-sterujący,
 • konstrukcje wsporcze,
 • wentylatory standardowe oraz wysokotemperaturowe do recyrkulacji,
 • preizolowane rury elastyczne do transportu powietrza o temperaturze do 600°C.

Parametry techniczne: 

 

Cecha/funkcja Warianty
T.max: grzałki INOX: Od 100°C do 450°C
T.max: grzałki ceramiczne: Od 100°C do 800°C
T.max na wlocie (recyrkulacja): Od 60°C do T.max pracy
Moc grzewcza: 1-250kW (w jednym segmencie)
Napięcie zasilania: 230V, 3x400V, inne
Przepływ powietrza: Od 1 do 30m/s
Maksymalne ciśnienie pracy: 0,1 - 0,5 bar
Przyłącza powietrza: Prostokątne, rury okrągłe, kołnierze DN
Materiał komory grzewczej: Ocynk, INOX, ceramika
Montaż: Pionowy lub poziomy
Zabezpieczenie termiczne: Wbudowany termostat lub termopara
Izolacja termiczna: Mineralna lub ceramiczna
Wentylator: Brak, standard, wysokotemp. (do 600°C)
Sterowanie temperaturą: Brak, szafka sterownicza z regulatorem PID, PLC
Sterowanie mocą: Brak, sekcyjne, płynne
Obudowa: Malowana RAL7040, INOX
Stopień ochrony: IP20, IP41, IP52

Wszystkie nagrzewnice przeznaczone są do pogrzewania powietrza lub gazów obojętnych o niskim stopniu zanieczyszczenia. Nagrzewnice nie są przeznaczone do podgrzewania gazów i par mogących tworzyć mieszaniny wybuchowe. 

W celu prawidłowego doboru i wyceny nagrzewnicy potrzebne są następujące informacje:
 • przeznaczenie (krótki opis aplikacji), 
 • maksymalna temperatura na wylocie z nagrzewnicy,
 • maksymalna temperatura na wlocie do nagrzewnicy (w przypadku recyrkulacji),
 • przepływ powietrza (m3/h lub przekrój + prędkość),
 • moc nagrzewnicy (może zostać obliczona przez nas na podstawie powyższych danych),
 • środkowisko pracy (zanieczyszczenie, duża wilgotność itp),
 • ciśnienie pracy (spręż),
 • wymagania dotyczące podziału na sekcje grzewcze (jeśli wymagane),
 • oczekiwana geometria (jeśli jest sprecyzowna),
 • wymagany stopień ochrony (jeśli inny niż IP20),
 • wymagania dotyczące układu sterowania (jeśli jest wymagany),
 • oczekiwane wyposażenie w wentylator nisko lub wysokotemperaturowy.

Wszystkie nagrzewnice produkowane są pod indywidualne zamówienie. Zapewniamy pomoc w doborze optymalnych parametrów. Głównymi czynnikami wpływającymi na koszt nagrzewnicy jest jej moc i maksymalna temperatura pracy.
powrót do listy